Laddar

Integritetspolicy

Allmänt

Light Energy Saving Sweden AB, organisationsnummer 556761-2469 med adress Box 2310, 403 15 Göteborg (”Lightab”, “vi” eller “oss”). Detta dokument innehåller Lightabs policy om insamling, användande och behandling av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”). Denna Personuppgiftspolicy tillämpas när du deltar i tävlingar hos oss, kontaktar vår kundservice, besöker vår hemsida eller webbshop på http://www.lightab.se/på (tillsammans ”Webbplatsen”).


De definitioner som används i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med begreppen i Personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) och Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EC).


Personuppgifter som behandlas

Följande Personuppgifter kan komma behandlas när du besöker Webbplatsen; tekniska uppgifter, som kan innehålla den URL som du ansluter till Webbplatsen från, din IP-adress, enhetens identifikationsnummer, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk, information om identifiering och operativsystem och information om din användning av Webbplatsen.


Följande Personuppgifter kan komma behandlas när du skapar ett konto, handlar på Webbplatsen, kontaktar vår kundservice eller deltar i en tävling hos oss; namn, e-postadress, telefonnummer, och leveransadress.


Vänligen notera att Lightab inte kan behandla ditt köp, leverera varor eller upprätthålla kontraktrelationen mellan dig som kund och Lightab om du inte tillhandahåller Personuppgifterna i avsnitt 2.


Ändamål med behandlingen

Vi kommer att behandla Personuppgifter i punkt 1 i huvudsak för att testa, förbättra och utveckla Webbplatsen eller nya tjänster och produkter, samt för att analysera ditt användande av Webbplatsen och för att säkerställa de tekniska funktionerna på Webbplatsen och för att förhindra användning av Webbplatsen i strid med användarvillkoren.


Vi kommer att behandla Personuppgifter i punkt 2 för i huvudsak följande ändamål: för att administrera ditt användarkonto, och för att tillhandahålla, och förbättra din upplevelse av Webbplatsen, och i övrigt tillhandahålla Webbplatsen i enlighet med användarvillkoren, för att skicka meddelanden till dig via e-post eller på annat sätt inklusive erbjudanden, marknadsföring och information från oss för att uppfylla användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet, för att säkerställa att du inte handlar i strid med användarvillkoren, och för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.


Rättslig grund

Genom att du anger dina Personuppgifter vid skapande av användarkonto, genomförande av köp på Webbplatsen eller när du tar kontakt med vår kundtjänst behandlar vi dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig i enlighet med användarvillkoren.


Behandlingen av Personuppgifter enligt avsnitt 1 och 2.2 sker baserat på Lightabs berättigade intresse att upprätthålla och förbättra Webbplatsen och din användarupplevelse, samt för att skicka relevant information, erbjudanden och nyhetsbrev till dig.


Du har under vissa förutsättningar rätt att motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter. Om du motsätter dig Behandlingen av dina Personuppgifter som behandlas baserat på allmänt intresse eller intresseavvägning av den Personuppgiftsansvarige, kommer vi upphöra med Behandlingen av Personuppgifterna, för dessa syften, om vi inte har kunnat tillhandahålla dig tillräckligt med stöd för vår Behandling.

Överföring av uppgifter

Vi kan komma att dela och föra över dina Personuppgifter till våra leverantörer av betalningstjänster och IT-tjänster för följande ändamål: genomförande av betaltransaktioner samt tillhandahållande av Webbplatsen.


När du besöker vår Webbplatsen kan du komma att bli hänvisad till andra hemsidor där insamlingen av Personuppgifter sker utom vår kontroll. För Behandlingen av Personuppgifter som samlas in av en annan hemsida gäller deras Personuppgiftspolicy. Detta sker exempelvis när du ska genomföra betalningar av dina beställningar genom Klarna Checkout.


Svar på en rättslig begäran och motverkande av skada

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.


Cookies, pixels och annan teknologi

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar och lokal lagring (på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder denna typ av teknologi, var god se vår cookie policy.


Lagring

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen enligt avsnitt 3 i denna Personuppgiftspolicy.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och mer information om Behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar Behandlingen av dina Personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad en (1) gång per kalenderår. Om du begär ytterligare kopior, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.


Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår Behandling av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: [email protected] eller Light Energy Saving Sweden AB, Box 2310, 403 15 Göteborg. Var god ange ditt fullständiga namn, din adress, ditt användarnamn, samt din den mejladress som användes vid registrering och ange den information som Lightab behöver för att kunna behandla din begäran. Notera att du ska själv ska underteckna begäran att mottaga information om Behandlingen av dina Personuppgifter.


Om du har klagomål avseende vår Behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna för på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Meddelande om ändring av personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna Policy kommer vi att meddela dig om det på www.lightab.se och http://www.lightab.se/. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.