Hållbarhetsarbete i fokus

Hållbarhetsarbete i fokus

Hållbarhet som naturlig grund i allt vårt arbete

Lightabs hållbarhetsarbete har uppmärksammats hos kunder och i media hos bla Sweden- China Trade Council. År 2010 bestämde Lightab att lägga sin produktion i Kina och därmed startades vårt arbete där med att minska hållbarhets­riskerna i leverantörs­kedjan. Transparens handlar om att få till levande processer och verktyg på olika nivåer för att kunna hantera dessa, allt från krav­ställning, uppföljning, inspektion samt åtgärder.

Då Lightab produktutvecklar i egen regi är det viktigt att våra handplockade fabriker har signerat Code of Conduct. Vi arbetar med tredje parts inspektioner för att säkerställa att samtliga delar i processen efterföljs:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Miljö
  • Antikorruption

Produktutveckling i egen regi samt tester och dokumentation tillsammans med kunder ställer höga krav på att arbeta proaktivt med produkt- samt systemlösningar i livscykeln. Här är transparens, spårbarhet och uppföljning viktigt. Från att arbeta med den linjära ekonomin med hög återvinningsgrad har vi mer gått över att arbeta i den cirkulära ekonomin, bla tillsammans med forskare inom återanvändning av bisfenolfria plaster.

Vårt hållbarhetsarbete i produktutvecklingscykeln innehåller följande delar:

  • Varje del i en produkt eller i ett system bryts ner i detaljnivå - allt från teknik, funktion materialval till antal ytbehandlingar för att klara vårt nordiska klimat. Detta sker i samarbete med certifieringsinstitut. Vi testar bla REACH, ROHS, WEEE, EMC och våra produkter innehar CE samt SEMKO certifikat.
  • Vi anlitar 3:e parts inspektörer för kontroller på olika nivåer, exempel kan vara, innan gods går iväg, att kvalité på material håller uppsatt nivå eller för att bibehålla certifieringar, men också som uppföljning av vår Code of Conduct.
  • Våra produkter finns registrerade i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.
  • Lightabs produkter och system är uppgraderingsbara vilket ger en säkerhet samt stor flexibilitet för kund om man exempelvis önskar uppgradera ljus eller moduler i en redan befintlig produkt i en framtid.

Utöver ovan ligger Lightab i framkant med humancentrerat ljus. Där vi arbetar nära forskare, har genomfört tester i befintlig miljö, skolor, fysioterapi samt i kommersiella fastigheter och dokumenterat detta.